daug žinantis

daug žinantis
knowledge

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

  • atidaryti — 1. intr. atidirbti, atsilyginti darbu: Kaip darysi, taip būs atdaryta Vž. Metus darysi ir atadarysi man ažu kumeles Brsl. Gerai padarei, tai blogai atdarỹs Ad. 2. intr. padaryti kaip buvę, atitaisyti: Padariau tai padariau, ale kap atdaryt? Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokytas — mokytas, a adj. (1) 1. SD33, J, Skr, Trak ėjęs mokslus, daug žinantis, išsilavinęs, patyręs: Čia dorais ir mokytais darbo žmonėmis turime tapti J.Jabl. Tai mokyta močios dukrelė NS705. Jūs esat aukščiaus mokyti Rsn. Už juos mokytesnių̃ gal nėr Vv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daugžinis — daugžìnis, ė adj. (2) daug žinantis: Daugžìnis pasakorius J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žinus — žinùs, ì adj.; S.Dauk 1. žinantis, patyręs: Jis buvo labai sau žinus žmogus, tikras užkietytas lietuvininkas sp. Daug žinesnė buvo už muni – mokėjo su numinėms dažyvėms daryti gijas Šts. 2. susipažinęs su padėtimi: Čia numinis vagis, žinùs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”